Tag: sbobet มือถือ

เลือกตั้ง 2566 – เปิดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส. มีอะไรบ้าง

เปิดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมลักษณะต้องห้ามที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรได้

นอกจากเป็นคนดีและมีคุณธรรมแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมและไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง เช่น คุณสมบัติที่ต้องมี

1.มีสัญชาติไทยโดยการเ…

Read More